ورود كاربران

آخرين مطالب

كميته بررسي و پيشگيري از مرگ كودكان ۱تا۵۹ ماهه در روز شنبه ۲۷ /۵/ ۹۷با حضور دكتر بينش؛ معاون بهداشتي، دكتر موفقي؛ متخصص اطفال، دكتر قدسي پور؛ معاون فني و اعضا كميته  و با هدف بررسي علل مرگ‌هاي كودكان و طراحي مداخلات جهت كاهش موارد مرگ مشابه، در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتي برگزار شد.

در ابتدای این جلسه؛ دكتر قدسي پور با ارائه  شاخص هاي مرگ نوزاد و كودك در سال ۹۶ و كاهش آن  نسبت به سال ۹۵ از زحمات و پيگيري هاي كليه همكاران تشكر و قدرداني کردند و دكتر بينش بر اهميت انجام با كيفيت مراقبت ها، بويژه در گروه هاي آسيب پذير تاكيد نمودند. همچنین اعضای کمیته در رابطه با مباحث مرتبط به بحث و نتیجه گیری پرداختند.

DSC_0008

 

كارگاه دو روزه تغذيه در نوزادان نارس و پيشگيري از رتينوپاتي نارسي با حضور ۱۰۰ نفر از مراقبين سلامت در تاريخ هاي ۳۰و۳۱/۴/۹۷ در محل سالن آموزش معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، توسط واحد سلامت خانواده و جمعيت برگزار گرديد. مطالب مربوطه از جمله اهميت كسب مهارت هاي شير دهي در نوزادان نارس ، اهميت مراقبت آغوشي  در  تغذيه  نوزادان نارس ،شرايط و اعتماد به نفس مادر، پوزيشن هاي شيردهي و روش هاي دوشيدن شير مطرح گرديد و آموزش هاي لازم بصورت عملي و كار با مولاژ و پخش فيلم توسط سركار خانم دكتر سوسن جعفريان متخصص محترم اطفال داده شد. هم چنين با توجه به افزايش چشمگير ميزان بقاي نوزادان نارس و افزايش تعداد نوزادان مبتلا به رتينوپاتي نارسي، توسط سركار خانم دكتر افسانه واحدي كارشناس محترم كودكان كلياتي در خصوص تعريف، شيوع، علل بيماري، نحوه غربالگري و شناسايي زود هنگام نوزادان در معرض خطر و محل انجام معاينات ارائه شد. همچنين بر انجام پيگيري هاي مستمر و مداوم توسط ارايه دهندگان خدمت جهت اطمينان از انجام غربالگري نوزادان و ادامه اقدامات درماني توسط والدين نوزادان پر خطر جهت تشخيص و درمان به موقع رتينوپاتي و پيشگيري از نابينايي تاكيدگرديد.

13

mother_poster21_214399

شعار امسال ًحمايت از مادران شاغل براي تغذيه با شير مادرو پرورش كودك

ادامه مطلب

 

ده متر مربع از عشق

ده متر مربع از عشق

 

تغذيه با شير مادر طبيعي است

تغذيه با شير مادر طبيعي است

آتش سوزي با كبريت

آتش سوزي با كبريت

آتش بازي با مواد منفجره

آتش بازي با مواد منفجره