تغذيه: سيب ميوه بسيار مفيدي است.

ورود كاربران

 

آخرين مطالب

DSC_40917

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه:

کارگاه عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار در روز ۴ اسفندماه سال جاری با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای و ایمنی مشاغل در صنایع،بازرسین بهداشت حرفه ای،کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در ادارات و بیمارستانها در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب

DSC2_0914

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی:

جلسه گروه مدیریت معاونت بهداشتی شاهرود در روز  ۲ اسفندماه ۹۵ و در محل سالن اجتماعات،با  حضور دکتر محمد محمدی معاون بهداشتی دانشگاه،معاون اجرایی،معاون فنی،مسئولین واحدهای ستادی ومسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی برگزار شد.

ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود:

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی از اجرای برنامه بسیج سلامت نوروزی از امروز،به مدت ۴۵ روز خبر داد.

ادامه مطلب

photo_2017-02-18_10-42-07

DSC25_0812 - Copy

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه:

 جلسه گروه مدیریت معاونت بهداشتی، با حضور مسئولین واحدهای ستادی،مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، در روز ۲۵ بهمن ماه و درمحل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی تشکیل شد.

ادامه مطلب

DSC_0792

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی:

کارگاه خدمات نوین  سلامت طی روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه سال جاری و با حضورمراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید.

ادامه مطلب

DSC_230783

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی :

کارگاه برنامه پاسخ بهداشت در برابر بلایا و اطفاء حریق با حضور کارشناسان و بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای مراکز خدمات جامع سلامت، و مسئول هماهنگ کننده برنامه بلایا در روز ۲۳ بهمن ماه سال جاری و در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید.

ادامه مطلب

DSC19_0597

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه:

جلسه توجیهی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی، در کارگاههای کوچک در روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه سال جاری و در محل اتاق اصناف شاهرود، جهت مسئولین اتحادیه های صنفی، تولیدی و خدماتی برگزار گردید.

ادامه مطلب

DSC_019583

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه:

کارگاه آموزشی ادغام برنامه ملی پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در نظام شبکه، طی روزهای ۱۷-۱۸ و ۱۹ بهمن ماه سال جاری جهت کلیه بهورزان مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت شهرستان شاهرود –میامی و بسطام در مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب