ورود كاربران

تاریخ ویرایش: چهارشنبه, ۱۷ شهریور , ۱۳۹۵

اخبار › كارگاه آموزشي پيشگيري از سوانح و حوادث در كودكان برگزار شد

IMG_0077

اين كارگاه با حضور ۲ گروه از كاردان/كارشناسان بهداشت خانواده، ماما و پزشكان مراكز  خدمات جامع سلامت درتاريخ هاي ۲۳ و ۲۴ مرداد ۹۵ توسط واحد بهداشت خانواده برگزار گرديد.

مرگ ناشي از سوانح و حوادث يكي از علل مهم مرگ‌ و مير در كودكان است و كودكان از آسيب‌پذيرترين افراد جامعه در برابر حوادث هستند از اين‌رو ارتقاي سلامت كودكان از مهم‌ترين شاخص‌هاي سطح سلامت يك جامعه است و پيشگيري از وقوع حادثه در كودكان نيازمند رعايت نكات ايمني از سوي والدين به‌ويژه مادران و مراقبان كودك است.در اين كارگاه سركار خانم دكتر مريم تيموري(پزشك قانوني)مواردي چون رعايت نكات ايمني براي پيشگيري از حوادث ترافيكي، سوختگي، سقوط از بلندي، خفگي و غرق‌شدگي، مسموميت، صدمات بدني و كمك‌هاي اوليه را به شركت‌كنندگان آموزش دادند.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *