ورود كاربران

تاریخ ویرایش: یکشنبه, ۲ آبان , ۱۳۹۵

اخبار › همايش داوطلبين معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

photo_2016-10-22_10-47-38

همايش آموزشي داوطلبان سلامت در روز پنجشنبه ۹۵/۰۷/۲۹  با هدف نشاط عمومي ، افزايش انگيزه و آموزش بيماريهاي غير واگير در محل باغ اورس شاهرودبرگزار گرديد

در اين مراسم كه با حضور ۱۶۰ نفر از داوطلبان مراكز جامع سلامت شهري برگزار شد ،دكتر زهرا قدسي پور معاون فني معاونت بهداشتي ضمن خير مقدم به داوطلبان سلامت ،در خصوص نقش و جايگاه داوطلبان در نظام سلامت اشاره ،و داوطلبين  را به شركت هر چه فعال تر در پيشگيري از بيماريهاي غير واگير ترغيب  كردند.

معاون فني معاونت بهداشتي  در ادامه با اشاره به برنامه هاي طرح تحول نظام سلامت كه بر اساس مراقبتهاي فعال برنامه ريزي شده بر همكاري و پيگيري بيشتر داوطلبين سلامت با سيستم بهداشتي تاكيدنمودند.

در پايان سوالاتي در بين داوطلبان سلامت در زمينه آموزش هاي داده شده توزيع و به افرادي كه پاسخ صحيح دادند به قيد قرعه جوايزي اهدا شد.

اين همايش با همكاري حامدشيرمحمدي مسئول واحد جلب مشاركت هاي مردمي ,واحد توسعه شبكه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتي انجام پذيرفت.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *