ورود كاربران

تاریخ ویرایش: دوشنبه, ۶ دی , ۱۳۹۵

اخبار › معدوم كردن ۳۳۷ عدد قليان توسط كارشناسان بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود.

IMG_20161226_120554

به همت بازرسين بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه در روز ۵ ديماه ۱۳۹۵ و در محل دفن پسماند شهري تعداد ۳۳۷ عدد قليان معدوم شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي:

در راستاي اجراي دستور دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان شاهرود مبني بر معدوم نمودن قليانها و ادوات مربوط به آن كه در بازرسيهاي بعمل آمده از رستورانها،قهوه خانه ها و …. توسط بازرسين بهداشت محيط اين معاونت و مامورين نيروي انتظامي در گشتهاي مشترك شبانه از مراكز زيرزميني و غير مجازجمع آوري شده بود ،در محل دفن پسماند شهري، با حضور نماينده دادستان ومعاون اداره اماكن عمومي شاهرود معدوم گرديد.

IMG_20161226_120552    IMG_20161226_120547

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *