ورود كاربران

تاریخ ویرایش: دوشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۶

اخبار › در گروه مدیریت معاونت بهداشتی مطرح شد

22

تمام خدمات ارائه شده استاندارد سامانه سیب به مراجعه کنندگان.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در جلسه گروه مدیریت برتمام خدمات ارائه شده استاندارد، در سامانه سیب، توسط مراقبین سلامت، به مردم تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت:

جلسات هفتگی گروه مدیریت در روز دوشنبه ۲ مرداد ماه سال جاری،و در محل سالن جلسات شماره یک این معاونت برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکترمحمد محمدی معاون بهداشتی دانشگاه،معاونین اجرایی،فنی،مسئولین واحدهای ستادی و مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی،تشکیل شد،همکاران مراکز با شاخصهای مختلف،از جمله اهمیت و ضرورت مراقبت کامل همه ی گروههای سنی آشنا شدند.

23

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *