ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۳ مرداد , ۱۳۹۶

اخبار › کارگاه سامانه جامع بازرسی و ثبت ارزیابی ارگونومی

333

تاکید بر ثبت گزارشات در سامانه جامع بازرسی

مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در کارگاه آموزشی کارشناسان و کاردانان بهداشت حرفه ای و محیط بر ثبت دقیق و به موقع گزارشات، در سامانه جامع بازرسی و ثبت ارزیابی ارگونومی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت:

کارگاه آموزشی برنامه های عملیاتی بهداشت حرفه ای،ثبت سامانه جامع بازرسی و ارگونومی در سامانه جامع بازرسی در روز ۳ مردادماه سال جاری با حضور کلیه کارشناسان و کاردانان بهداشت حرفه ای و محیط در محل سالن شماره یک معاونت بهداشتی تشکیل شد.

شیوا زاهدی سرپرست واحد بهداشت حرفه ای این معاونت،هدف از برگزاری این کارگاه را توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه ای و محیط در زمینه ثبت سامانه جامع بازرسی عنوان کرد.

زاهدی در ادامه افزود در این کارگاه یکروزه، آموزشهای لازم  بصورت تئوری و عملی،توسط کارشناسان ستادی این واحد،در مورد شاخصها ، ثبت گزارشات در سامانه و برنامه های عملیاتی بهداشت حرفه ای،به حاضرین در این جلسه ارائه و در این موارد با کارشناسان، بحث و تبادل نظرصورت گرفت.

222

111

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *