ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۲۵ مهر , ۱۳۹۶

اخبار › کارگاه یک روزه وسایل حفاظت فردی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.

22

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه:

کارگاه آموزشی یک روزه وسایل حفاظت فردی در روز ۲۵ مهرماه سال۱۳۹۶ با حضور بازرسین بهداشت حرفه ای و محیط معاونت بهداشتی،کارشناسان تشکیلات بهداشت حرفه ای در صنایع،بیمارستان ها و ادارات در سالن اجتماعات معاون بهداشتی تشکیل شد.

شیوا زاهدی سرپرست واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی هدف از برگزاری این کارگاه را: ارتقاء سواد سلامت بهداشت حرفه ای در بازرسین،کارشناسان تشکیلات بهداشت حرفه ای در صنایع،بیمارستانها و ادارات، و توجیه ماده ۹۱ قانون کار(کارفرمایان با توجه به ماده ۹۱ قانون کار موظف هستند وسایل حفاظت فردی مرغوب و استانداردتهیه، و نسبت به کنترل و نظارت بر استفاده از وسایل مذکور اقدام نمایند.) عنوان کرد.

وی در پایان افزود:با توجه به وظیفه نظارت بازرسین بهداشت حرفه ای، انتخاب صحیح و مناسب وسایل حفاظت فردی شنوایی و تنفسی، یکی دیگر از اهداف این کارگاه بود.

در ادامه این کارگاه وحید غریبی عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص اولویت بندی اقدامات کنترلی در مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای و کاربردهای وسایل حفاظت فردی،آموزشهای لازم را با استفاده از نمایش اسلاید برای شرکت کنندگان در این کارگاه ارائه نمود.

شایان ذکر است: شرکت کنندگان در این کارگاه، بصورت عملی نحوه استفاده صحیح از دستکش ها،عینک و ماسکهای تنفسی را آموزش دیدند.

پرسش و پاسخ بازرسین با آقای غریبی پایان بخش این کارگاه بود.

11

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *