ورود كاربران

تاریخ ویرایش: دوشنبه, ۲۱ خرداد , ۱۳۹۷

اخبار › جلسات گروه مدیریت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

جلسات گروه مدیریت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود یک شنبه هر هفته در سالن آموزش این معاونت برگزار می گردد. در این جلسات ضمن ارزیابی و بررسی دوره ای فعالیت ها و شاخص های هر یک از مراکز، ارزیابی برنامه های گذشته و برنامه ریزی و تعیین استراتژی جهت برنامه های پیش رو با حضور رئیس مرکز بهداشت ، معاونین اجرایی و فنی و مسئولین واحدهای ستادی و بصورت دوره ای مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و پایگاه های سلامت برگزار می گردد و تصمیمات و برنامه های جدید اتخاذ می گردد.

13

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *