ورود كاربران

تاریخ ویرایش: یکشنبه, ۱۴ مرداد , ۱۳۹۷

اخبار › جلسه هم اندیشی شورای بهورزی

13 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۷ با حضور دکتر بینش؛ رئیس مرکز بهداشت شاهرود، معاونین اجرایی و فنی، مسئول آموزشگاه بهورزی و نماینده های بهورزان دانشگاه، در خصوص رفع مشکلات خانه های بهداشت ، اشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، ارائه خدمات عمومی ومطالبات بهورزان، برگزار و بحث و تبادل نظر گردید.

 

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *