ورود كاربران

تاریخ ویرایش: چهارشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۳۹۷

اخبار › بازدید ریاست و معاون بهداشتی دانشگاه از مرکز خدمات جامع سلامت زمان آباد

بازدید و بررسی شاخص های سلامت منطقه و نحوه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، توسط دکترچمن؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دکتر بینش؛ معاون بهداشت و جمعی از مسئولین دانشگاه و معاونت بهداشتی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زمان آباد (خارتوران) در مورخ ۱۵ مرداد ماه صورت پذیرفت.

 

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *