ورود كاربران

تاریخ ویرایش: شنبه, ۲۰ مرداد , ۱۳۹۷

اخبار › دیدار اعضای شورای اسلامی روستای زمان آباد با مسئولین دانشگاه

‍دیدار اعضای شورای اسلامی روستای زمان آباد با دکتر چمن؛ ریاست دانشگاه، دکتر بینش؛ معاون بهداشتی و سایر مسئولین دانشگاه در محل مرکز خدمات  جامع سلامت روستایی زمان آبادخارتوران صورت پذیرفت:

بخش هایی از این دیدار به شرح ذیل می باشد؛

 

✅ قدردانی دکترچمن از مردم قدرشناس  منطقه زمان آباد

✅  تقدیر وتشکراعضای شورای اسلامی از مسولین دانشگاه علوم پزشکی وپزشک و پرسنل وتیم سلامت مرکز زمان آباد جهت توجه به این منطقه و ارایه خدمات مطلوب بهداشتی درمانی به مردم

✅ دستورخرید تجهیزات تکمیلی پیشرفته برای ارتقای سطح کارایی وعملکرد آزمایشگاه مرکز زمان آباد و ارایه انواع خدمات آزمایشات پزشکی به اهالی محترم منطقه در پی درخواست اعضای شورای اسلامی

✅ پیگیری راه اندازی مرکز فوریت های پزشکی در مرکززمان آباد و احداث ساختمان و تامین فضای موردنیاز

✅ پیگیری استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در برخی روستاهای منطقه

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *