ورود كاربران

تاریخ ویرایش: یکشنبه, ۱۸ شهریور , ۱۳۹۷

اخبار › بازدید ریاست دانشگاه از مرکز خدمات جامع سلامت مجن و دیدار با امام جمعه و اعضای شورا شهر مجن

در تاریخ چهاردهم شهریور ۱۳۹۷ بازدید گروه مدیریت از مرکز خدمات جامع سلامت مجن به عمل آمد. دکتر چمن؛ رییس دانشگاه، دکتر بینش؛ معاون بهداشتی و معاونین ایشان و مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشتی، مدیر روابط عمومی و حراست دانشگاه، اعضای پایشگر این برنامه بوده اند. در پایش به عمل آمده از مرکز فوق، بررسی شاخص ها، سامانه سیب، آمار و عملکرد کارکنان مجموعه مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین دیدار با حجت السلام جناتی؛ امام جمعه ، اعضای شورا اسلامی شهر و شهردار مجن در این تاریخ، صحبت و اتخاذ تصمیم در ارتباط با موضوعات مختلف بهداشتی، درمانی و سلامتی از جمله؛ مشکلات مربوط به محوطه مرکز، طرح جمع آوری سگ های ولگرد، تهیه تجهیزات و امنیت و … صورت پذیرفت.

13

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *