ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۱۵ آبان , ۱۳۹۷

اخبار › جلسه تشکیل کانون سلامت محلات

جلسه هماهنگی در ارتباط با تشکیل کانون سلامت محلات با ادارات و سازمان های شهرستان شاهرود در مورخه چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ در فرمانداری شاهرود با حضور؛ دکتر بینش؛ معاون بهداشتی و دکتر باباخانی؛ معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، مهندس خرم؛ معاون سیاسی فرمانداری شاهرود و برخی از رییس ها و نماینده های ادارات مختلف شهرستان و جمعی از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.

در این جلسه آقایان باباخانی و بینش در خصوص اهمیت مباحث پیشگیری، جلب حمایت همه جانبه و همکاری سایر سازمان ها با حوزه بهداشت مباحثی مطرح فرمودند و در ادامه یکی از کارشناسان واحد آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی به شرح و اهمیت موضوع تشکیل کانون سلامت در محلات مختلف شهری و روستایی، نمونه های برتر کشوری و نقش کمک کننده این کانون ها در پیشبرد اهداف بهداشتی و سلامتی پرداختند.

در ادامه آقای خرم با استقبال از این طرح و نقش ویژه دانشگاه علوم پزشکی در ارایه مباحث بهداشتی و سلامتی، خواستار همکاری هرچه بیشتری سازمان ها و ادارات با مجموعه علوم پزشکی شدند.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *