ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۱۱ دی , ۱۳۹۷

اخبار › “كارگاه آموزشی ” پيشگيري از خشم در جوانان

با عنايت به اهميت دوران جواني و نيازهاي آموزشي اين دوران و پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز در جوانان، واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی، كارگاه آموزشی  با عنوان ” پيشگيري از خشم در جوانان” در مورخ سه شنبه ۱۱ دی در سالن آموزش معاونت بهداشتي برگزار کرد.

مراقبین سلامت گروه هدف این کارگاه جهت انتقال مطالب در جلسات آموزشی به جوانان منطقه تحت پوشش بودند و مهارت کنترل خشم را توسط کارشناسان مربوطه فرا گرفتند.

 

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *