ورود كاربران

تاریخ ویرایش: چهارشنبه, ۱۹ دی , ۱۳۹۷

آموزش و ارتقاء سلامت › اخبار › اولین نشست هماهنگی دبیران و جانشینان کانون های سلامت محله شهر شاهرود

اولین نشست هماهنگی دبیران و جانشینان کانون های سلامت محله شهر شاهرود در مورخ ۱۹ دی ماه در سالن شماره یک معاونت بهداشتی و به مدت سه ساعت برگزار گردید. در این برنامه ضمن بیان مطالب مختلف آموزشی توسط کارشناس واحد آموزش و ارتقاء سلامت، نقطه نظرات افراد حاضر در جلسه استماع شد و به بحث و گفتگو و نتیجه گیری پرداخته شد.

13

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *