ورود كاربران

تاریخ ویرایش: یکشنبه, ۱۱ فروردین , ۱۳۹۸

اخبار › بازدید نوروزی معاون بهداشتی دانشگاه از مراکز و پایگاه های سلامت شهر شاهرود

بازدید نوروزی دکتر بینش؛ رییس مرکز بهداشت، آقای یوسفی؛ معاون اجرایی و آقای حبیبی؛ مسئول امور اداری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  شاهرود از مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت شهر شاهرود  در مورخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ صورت پذیرفت.

13

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *