ورود كاربران

تاریخ ویرایش: شنبه, ۲۴ فروردین , ۱۳۹۸

اخبار › برگزاری اولین جلسه گروه مدیریت و کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی

اولین جلسه گروه مدیریت و کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ در سالن شماره یک این معاونت برگزار گردید و در ارتباط با مسایل مختلف بهداشتی درمانی و خدماتی بحث و تبادل نظر گردید.

13

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *