ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۲۱ خرداد , ۱۳۹۸

اخبار › کمیته سلامت جوانان

کمیته سلامت جوانان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با محوریت اجرای برنامه عملیاتی مداخلات آموزشی پیشگیری از مرگ بواسطه حوادث ترافیکی در جوانان درمورخ ۲۰خرداد در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی تشکیل شد. این جلسه که با حضور آقای دکترباباخانی قائم مقام ریاست در امور مشارکتهای اجتماعی، معاونین اجرایی و فنی معاونت بهداشتی، رئیس پلیس راهور جناب سرهنگ فرزانه و معاون اجتماعی ناجا آقای میری و نماینده سازمان ها وادارات و مسئولین ستادی برگزارشد که در ابتدا سرهنگ فرزانه به ارائه آمار سوانح و حوادث ترافیکی و عوامل موثر بر آن پرداخت و اهمیت آموزش را در فرهنگ سازی و کاهش تصادفات و سوانح رانندگی متذکر شد و در ادامه مدعوین به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات در اجرای این برنامه پرداختند .

IMG_2546 IMG_2539 IMG_2545

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *