ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۱۸ تیر , ۱۳۹۸

اخبار › معدوم سازی قلیان

برنامه معدوم سازی تعداد ۴۳۱ عدد قلیان که در مدت یک سال، توسط کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سطح شهر شاهرود و از رستوران ها، قهوه خانه ها، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی جمع آوری شده بود، با حضور نمایندگان دادستانی، شهرداری و معاونت بهداشتی شاهرود، انجام پذیرفت.

13

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *