ورود كاربران

تاریخ ویرایش: چهارشنبه, ۱۶ مرداد , ۱۳۹۸

مديريت و كاهش خطر بلايا › برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل

کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل ۱۴/۵/۹۸برگزار گردید.

کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل با حضور معاون بهداشتی و اعضاء کمیته برگزار شد. در این کمیته در خصوص میزان آمادگی و نقاط قابل ارتقاء ( از لحاظ عملکرد، تجهیزات و نیروی انسانی) واحدهای ستادی در هنگام بلایا و شاخص های برنامه ارزیابی ایمنی و خطر واحدهای بهداشتی در سال ۹۷ بحث و تبادل نظر گردید.

10

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *