ورود كاربران

تاریخ ویرایش: یکشنبه, ۲۰ مرداد , ۱۳۹۸

اخبار › برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مربی مداخلات آموزشی پیشگیری از مرگ در جوانان بواسطه حوادث حمل ونقل وترافیکی

کارگاه آموزشی تربیت مربی مداخلات آموزشی پیشگیری از مرگ در جوانان بواسطه حوادث حمل ونقل وترافیکی در مورخه های ۱۹و۲۰مردادماه ۹۸ جهت مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های سلامت در سالن اجتماعات‌معاونت بهداشتی باهمکاری پلیس راهور و مرکز آموزش فوریت های پزشکی برگزار گردید.

دراین کارگاه آموزشی ضرورت اجرای مداخلات آموزشی پیشگیری ازمرگ بواسطه حوادث ترافیکی به عنوان اولین علت مرگ ومیر در گروه سنی زیر ۴۰ سال و روند روبه رشد تصادفات و سوانح وحوادث حمل ونقل ترافیکی بیان شد و سپس وضعیت حوادث ترافیکی و علل حوادث رانندگی مورد بحث و آموزش قرارگرفت، در ادامه سروان تابش سرپرست محترم ‌پلیس راهور و فرهنگ ترافیک، دانستیهای مرتبط با رانندگی ایمن و رانندگی در شرایط ویژه را بیان کرده و به ارایه آمار سوانح و تصادفات در شهرستان پرداختند و در پایان مسئول محترم مرکز فوریتهای پزشکی به مراقبتها واقدامات بعد از تصادفات پرداختند و همکاران درپایان احیای قلبی را با ماکت بصورت عملی تمرین کردند.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *