ورود كاربران

تاریخ ویرایش: چهارشنبه, ۱۳ شهریور , ۱۳۹۸

اخبار › جلسه گروه مدیریت با محوریت پایش مرکز حسین آباد کالپوش

جلسه هفتگی گروه مدیریت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با حضور رییس مرکز بهداشت، معاون اجرایی، مسئولین واحدهای ستادی این هفته با محوریت پایش برنامه های مرکز حسین آباد کالپوش برگزار گردید.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *