ورود كاربران

تاریخ ویرایش: چهارشنبه, ۱۳ شهریور , ۱۳۹۸

آموزش و ارتقاء سلامت › برگزاری کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی خودمراقبتی سازمانی با ادارات شهرستان شاهرود

با توجه به گذار بیماری ها از واگیر به غیر واگیر و حرکت از درمان قطعی بیماریها به مراقبت مادام العمر، نقش مردم در مراقبت از سلامت خود و اعضای خانواده برای سالم زیستن و مدیریت بیماری های مزمن و شدید روز به روز در حال افزایش است . روند تغییر ساختار جمعیتی ،الگوی بیماری ها ما را نیازمند ارائه رویکردی جدید و متفاوت برای مراقبت بهترو متناسب با نیازهای مردم می سازد که یکی از این رویکردها در حوزه سلامت موضوع خودمراقبتی در حیطه های فردی ، سازمانی و اجتماعی میباشد که هدف در خودمراقبتی سازمانی ایجاد محیط کار سالم از طریق اجرای برنامه ها وخط مشی ارتقای سلامت در محل کار،  خلق محیط فیزیکی و فرهنگ حمایتی و تشویق شیوه زندگی سالم با همکاری کارکنان و کارفرمایان می باشد لذا برای تحقق این امر و اجرای اقدامات لازم واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی اقدام به برگزاری کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی ارتقای سلامت در محل کار در تاریخ ۱۳/۶/۹۸ جهت ادارات و سازمانهای بالای ۲۰نفر نمود در ابتدای جلسه خانم دکتر قدسی پور معاون فنی ضمن تشکر از حضور مدعوین محترم درخصوص اهمیت خودمراقبتی و نقش موثر سازمانها توضیحاتی را بیان نمودند ودر ادامه  کارشناس اموزش و ارتقای سلامت در خصوص تعریف سلامت و خودمراقبتی و نقش سازمانها در تشکیل شورای ارتقای سلامت در محل کار و تعامل این سازمانها با معاونت بهداشتی دانشگاه در شناسایی مشکلات سلامتی درمحل کارتوضیحاتی را عنوان نموده و همچنین درخصوص نحوه تدوین برنامه عملیاتی و نیاز سنجی و….آموزشهای لازم را ارائه نمودند . سپس همکاران واحد بهداشت حرفه ای در خصوص ارگونومی در محل کار و واحد مبارزه با بیماریها در خصوص بیماریهای غیر واگیر و پیشگیری از ان آموزشهای خود را عنوان و درپایان به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ داده شد .

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *