ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۱۶ مهر , ۱۳۹۸

اخبار › پایش و ارزیابی برنامه های مراکز بیارجمند و خانخودی در گروه مدیریت

✳️جلسه هفتگی گروه مدیریت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با حضور رییس مرکز بهداشت، معاون فنی، مسئولین واحدهای ستادی این هفته با محوریت پایش و ارزیابی برنامه های مراکز بیارجمند و خانخودی برگزار گردید.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *