ورود كاربران

تاریخ ویرایش: شنبه, ۲۰ مهر , ۱۳۹۸

بهداشت حرفه اي › بازدید بهداشت حرفه ای از کارخانه توربوژنراتور شاهرود

در راستای درخواست های کارکنان مشاغل سخت؛ در کارخانه ها و صنایع، بازدید مشترک بازرس اداره کار شاهرود و سرپرست گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸ از مشاغل مختلف کارخانه توربوژنراتور شاهرود انجام پذیرفت.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *