ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۸

اخبار › پایش و ارزیابی برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت میامی در گروه مدیریت معاونت بهداشتی

✳️پایش و ارزیابی برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت میامی در گروه مدیریت معاونت بهداشتی
💠جلسه هفتگی گروه مدیریت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با حضور؛ دکتر بینش؛ رییس مرکز بهداشت، دکتر قدسی پور؛ معاون فنی و مسئولین واحدهای ستادی این هفته با محوریت پایش و ارزیابی برنامه های مرکز میامی برگزار گردید.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *