ورود كاربران

تاریخ ویرایش: چهارشنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۸

اخبار › ارزیابی سلامت دانشجویان و بسته خدمت سلامت جوانان

در راستای ارزیابی سلامت دانشجویان و بسته خدمت سلامت جوانان ، مراقبت های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با همکاری واحد سلامت نوجوانان، جوانان ومدارس معاونت بهداشتی و معاونت محترم دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود توسط تیم سلامت انجام شد  و مراقبتهای ادغام یافته توسط پزشک و مراقب سلامت ارائه شده است.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *