ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۲۱ آبان , ۱۳۹۸

اخبار › طرح تحقیقاتی “بررسی شیوع ناباروری درایران”

طرح تحقیقاتی “بررسی شیوع ناباروری درایران” از تاریخ ۲۵/۸/۹۸ به مدت یکماه جهت زنان ۱۵-۴۹ ساله در سراسر کشور به اجرا در می آید.

ناباروری به عنوان یک مشکل سلامت باروری، نظام سلامت را با چالش های متعددی مواجه نموده است و شناخت وضعیت موجود درکشور به منظور برنامه ریزی مناسب و موثر از اهمیت خاصی برخوردار است.

این طرح از طریق تکمیل پرسشنامه، با مراجعه به درب منازل انجام می پذیرد.

همکاران طرح دارای کارت شناسایی عکس دار می باشند.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *