ورود كاربران

تاریخ ویرایش: شنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۸

مديريت و كاهش خطر بلايا › برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل

کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل با حضور دکتر بینش معاون بهداشت و اعضاء کمیته در سالن جلسات معاونت برگزار گردید. در این کمیته در خصوص ارتقاء آمادگی عملکردی  واحدها از نظر نیروی انسانی، لوازم و تجهیزات و ارائه خدمات تخصصی در زمان بلایا بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *