ورود كاربران

تاریخ ویرایش: شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۸

آموزش و ارتقاء سلامت › برگزاری جلسه هماهنگی سفیران سلامت دانشجویی

جلسه هماهنگی سفیران سلامت دانشجویی توسط واحد آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی با دانشگاه های شهرستان شاهرود در مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *