ورود كاربران

تاریخ ویرایش: شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۸

آموزش و ارتقاء سلامت › برگزاری جلسات هفتگی سفیران سلامت محله

برگزاری جلسات هفتگی سفیران سلامت محله توسط واحد آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#سلامت_برای_همه_توسط_همه

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *