ورود كاربران

تاریخ ویرایش: شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۸

آموزش و ارتقاء سلامت › برگزاری جشنواره غذای سالم، به همت سفیران سلامت محله مرکز خدمات جامع سلامت شهرک امام

برگزاری جشنواره غذای سالم، به همت سفیران سلامت محله مرکز خدمات جامع سلامت شهرک امام، با همراهی نمایندگان سفیران سلامت محله های شهر شاهرود و واحد آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 6 آذر ماه ۱۳۹۸

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#سلامت_برای_همه_توسط_همه

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *