ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۸

بهداشت حرفه اي › برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای و ارگونومی

”  کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای و ارگونومی” در تاریخ ۵ و۶ آذر ماه، جهت کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.

در این کارگاه خانم مهندس زاهدی؛ سرپرست گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، با هدف پیشگیری از بیماری های شغلی و آشنایی با مخاطرات زیان آور محیط کار و عوامل زیان آور ارگونومی آموزش های مربوطه را ارایه دادند. 

 زاهدی بیان داشت: بیماری های اسکلتی عضلانی با توجه به اهمیت ویژه و از آنجایی که طبق طبقه بندی NIOSH دومین فراوانی بیماری های شغلی، بعد از بیماری های تنفسی را دارا می باشد و دومین علت مراجعه افراد به پزشک می باشد دارای اهمیت ویژه ای می باشد .کلیه افراد لازم است از سطوح تحصیلی ابتدایی آموزش های ارگونومی را دریافت و نسبت به اصلاحات و ایمن سازی محیط کار و زندگی خود اقدام نمایند . استفاده صحیح از تجهیزات و ابزار استاندارد و ارگونومی؛ کنترل آلاینده های محیط کار وآموزش افراد و رفتارهای صحیح میتواند در کاهش عوارض اسکلتی عضلانی تاثیر بسزایی داشته باشد .

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *