ورود كاربران

تاریخ ویرایش: سه شنبه, ۳ دی , ۱۳۹۸

اخبار › اعلام برنامه زمان بندی آزمون مرحله ۲۳ تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی

با عنایت به واگذاری مسئولیت برگزاری ” آزمون مرحله ۲۳ تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی” به انجمن علمی بهداشت ایران، این آزمون از طریق سامانه آزمون به آدرس www.azmoon.iaeh.ir در دی ماه سال جاری انجام خواهد شد.

تاریخ ثبت نام و ویرایش مدارک آزمون ۱۳/۱۰/۱۳۹۸ خواهد بود.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *