ورود كاربران

آخرين مطالب

**** دانلود آخرین فهرست کشوری شرکت های خصوصی سطح ۲ و ۳خدمات بهداشت حرفه ای(فروردین ۹۷)

ليست پزشكان داراي مجوز:

۱ -آقاي دكتر محمد حسين ابراهيمي متخصص طب كار

آدرس:خيابان ۲۸ متري امام ساختمان پزشكان امام حسين (ع) بلوك ۱ واحد ۲ تلفن:     ۰۲۳۳۲۲۴۰۹۳۴

۲- آقاي دكتر محمد طاهر اخياني پزشك عمومي

آدرس: خيابان امام روبروي پاركينگ شهرداري ساختمان رحيمي طبقه هم كف واحد ۱    تلفن: ۰۲۳۳۲۲۳۱۸۳۲   تلفن همراه:۰۹۱۲۳۷۳۴۳۸۴

 ۳-آقاي دكتر عبدالله جان

آدرس:خيابان ۲۲بهمن ساختمان دانش پژوه-     تلفن ۰۲۳۲۲۳۱۳۱۴

تاريخ ويرايش: سه شنبه, ۱۲ تیر , ۱۳۹۷

شركت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي و طب كار

**** دانلود آخرین فهرست کشوری شرکت های خصوصی سطح ۲ و ۳خدمات بهداشت حرفه ای(فروردین ۹۷)

ليست پزشكان داراي مجوز:

۱ -آقاي دكتر محمد حسين ابراهيمي متخصص طب كار

آدرس:خيابان ۲۸ متري امام ساختمان پزشكان امام حسين (ع) بلوك ۱ واحد ۲ تلفن:     ۰۲۳۳۲۲۴۰۹۳۴

۲- آقاي دكتر محمد طاهر اخياني پزشك عمومي

آدرس: خيابان امام روبروي پاركينگ شهرداري ساختمان رحيمي طبقه هم كف واحد ۱    تلفن: ۰۲۳۳۲۲۳۱۸۳۲   تلفن همراه:۰۹۱۲۳۷۳۴۳۸۴

 ۳-آقاي دكتر عبدالله جان

آدرس:خيابان ۲۲بهمن ساختمان دانش پژوه-     تلفن ۰۲۳۲۲۳۱۳۱۴