تغذيه: سيب ميوه بسيار مفيدي است.

ورود كاربران

 

آخرين مطالب

فهرست شرکت های خصوصی  ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
دانشگاه عنوان شركت نام و نام خانوادگي مسئول فني (بهداشت حرفه اي) رشته و مقطع تحصيلي شماره ثبت شركت شماره مجوز سطح شركت شماره تماس شركت
ايران پایا پرداز محیط مهندس جمشید رحیمی کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای ۲۷۷۱۷۳ ۹۳/ص/۱۲۵/۸۹۱ دو ۶۶۰۲۸۱۷۲ الی ۵
ايران آرمان محیط پاک ایرانیان مهندس صابر مرادي حنيفي کارشناس بهداشت حرفه‌ای ۳۵۳۳۶۱ ۱۶۲۱/۱۲۵/ص/۹۳ دو ۶۶۵۰۰۳۵۸ – ۶۶۵۰۰۴۹۶
ايران آزمون صنعت سبز مهندس محمد امامي كارشناس بهداشت حرفه اي ۱۹۵۰۸۶ ۹۳/ص/۱۲۵/۸۸۷ دو ۸۸۶۹۲۲۰۷
ايران عمران زيست آزما مهندس جمال حاجي عبدالهي كارشناس بهداشت حرفه‌اي ۲۶۵۶۶۱ ۱۶۱۹/۱۲۵/ص/۹۳ دو ۳-۴۴۲۶۷۴۰۱
ايران شيوا محيط پارس دكتر منصور  غياث الدين دكتراي محيط زيست ۲۴۳۶۱۶ ۱۶۲۳/۱۲۵/ص/۹۳ دو ۲-۸۸۵۴۷۲۱۸
ايران نگین صنعت سبز مهندس بابک طبیبی کارشناس بهداشت حرفه‌ای ۱۴۸۷۵۷ ۱۶۲۳۵/۱۲۵/ص/۹۳ دو ۰۹۱۲۱۱۵۷۶۷۵-۴۴۲۵۰۴۱۴
خراسان جنوبی(بیرجند) شرکت ایمن پویش بیرجند مریم احمدی لیسانس بهداشت حرفه ای ۹۰۳ ۱۶/۱۵۶۴۴۲ دو ۰۵۶۳۲۲۳۱۷۲۲
خراسان رضوی(مشهد) صنعت سازان بهداشت خراسان مهندس حسين برندي کارشناس بهداشت حرفه اي ۲۴۰۲۰ ۵۰۵۱۵۸/۹۲ دو ۳۶۰۹۸۱۰۴
شهید بهشتی آریا پژوه گستران مهندس حامد حسنی کارشناس بهداشت حرفه ای ۹۸۷۴ ۸۰۰/۷۳۲۴ دو ۷۷۸۰۹۷۰۳
گلستان آزما صنعت ایمن محمد مراغه کارشناس بهداشت حرفه ای ۷۷۵۷ ۱۰۲۱/۲۷/پ گ دو ۳۲۲۴۴۰۶۸
کرج مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران علي بهمني مهندسي بهداشت حرفه اي ۱۷۳۳۸۸ ۹۰۶۰/۳۰۱/۲۶/پ دو ۹۲۱۰۸۳۶۱
هرمزگان کیفیت آزمای جنوب اصغر ارجمند بهداشت حرفه ای – ارشد ۷۷۷۵ ۱۸۸۳/۱۰۳/۹۳/ص دو ۰۷۶۳۳۳۵۲۴۲۰


ليست پزشكان داراي مجوز:

۱ -آقاي دكتر محمد حسين ابراهيمي متخصص طب كار

آدرس:خيابان ۲۸ متري امام ساختمان پزشكان امام حسين (ع) بلوك ۱ واحد ۲ تلفن:     ۳۲۲۴۰۹۳۴

۲- آقاي دكتر محمد طاهر اخياني پزشك عمومي

آدرس: خيابان امام روبروي پاركينگ شهرداري ساختمان رحيمي طبقه هم كف واحد ۱

 ۳-آقاي دكتر عبدالله جان

آدرس:خيابان ۲۲بهمن ساختمان دانش پژوه-     تلفن ۲۲۳۱۳۱۴

تاريخ ويرايش: سه شنبه, ۲۵ اسفند , ۱۳۹۴

شركت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي و طب كار

فهرست شرکت های خصوصی  ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
دانشگاه عنوان شركت نام و نام خانوادگي مسئول فني (بهداشت حرفه اي) رشته و مقطع تحصيلي شماره ثبت شركت شماره مجوز سطح شركت شماره تماس شركت
ايران پایا پرداز محیط مهندس جمشید رحیمی کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای ۲۷۷۱۷۳ ۹۳/ص/۱۲۵/۸۹۱ دو ۶۶۰۲۸۱۷۲ الی ۵
ايران آرمان محیط پاک ایرانیان مهندس صابر مرادي حنيفي کارشناس بهداشت حرفه‌ای ۳۵۳۳۶۱ ۱۶۲۱/۱۲۵/ص/۹۳ دو ۶۶۵۰۰۳۵۸ – ۶۶۵۰۰۴۹۶
ايران آزمون صنعت سبز مهندس محمد امامي كارشناس بهداشت حرفه اي ۱۹۵۰۸۶ ۹۳/ص/۱۲۵/۸۸۷ دو ۸۸۶۹۲۲۰۷
ايران عمران زيست آزما مهندس جمال حاجي عبدالهي كارشناس بهداشت حرفه‌اي ۲۶۵۶۶۱ ۱۶۱۹/۱۲۵/ص/۹۳ دو ۳-۴۴۲۶۷۴۰۱
ايران شيوا محيط پارس دكتر منصور  غياث الدين دكتراي محيط زيست ۲۴۳۶۱۶ ۱۶۲۳/۱۲۵/ص/۹۳ دو ۲-۸۸۵۴۷۲۱۸
ايران نگین صنعت سبز مهندس بابک طبیبی کارشناس بهداشت حرفه‌ای ۱۴۸۷۵۷ ۱۶۲۳۵/۱۲۵/ص/۹۳ دو ۰۹۱۲۱۱۵۷۶۷۵-۴۴۲۵۰۴۱۴
خراسان جنوبی(بیرجند) شرکت ایمن پویش بیرجند مریم احمدی لیسانس بهداشت حرفه ای ۹۰۳ ۱۶/۱۵۶۴۴۲ دو ۰۵۶۳۲۲۳۱۷۲۲
خراسان رضوی(مشهد) صنعت سازان بهداشت خراسان مهندس حسين برندي کارشناس بهداشت حرفه اي ۲۴۰۲۰ ۵۰۵۱۵۸/۹۲ دو ۳۶۰۹۸۱۰۴
شهید بهشتی آریا پژوه گستران مهندس حامد حسنی کارشناس بهداشت حرفه ای ۹۸۷۴ ۸۰۰/۷۳۲۴ دو ۷۷۸۰۹۷۰۳
گلستان آزما صنعت ایمن محمد مراغه کارشناس بهداشت حرفه ای ۷۷۵۷ ۱۰۲۱/۲۷/پ گ دو ۳۲۲۴۴۰۶۸
کرج مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران علي بهمني مهندسي بهداشت حرفه اي ۱۷۳۳۸۸ ۹۰۶۰/۳۰۱/۲۶/پ دو ۹۲۱۰۸۳۶۱
هرمزگان کیفیت آزمای جنوب اصغر ارجمند بهداشت حرفه ای – ارشد ۷۷۷۵ ۱۸۸۳/۱۰۳/۹۳/ص دو ۰۷۶۳۳۳۵۲۴۲۰


ليست پزشكان داراي مجوز:

۱ -آقاي دكتر محمد حسين ابراهيمي متخصص طب كار

آدرس:خيابان ۲۸ متري امام ساختمان پزشكان امام حسين (ع) بلوك ۱ واحد ۲ تلفن:     ۳۲۲۴۰۹۳۴

۲- آقاي دكتر محمد طاهر اخياني پزشك عمومي

آدرس: خيابان امام روبروي پاركينگ شهرداري ساختمان رحيمي طبقه هم كف واحد ۱

 ۳-آقاي دكتر عبدالله جان

آدرس:خيابان ۲۲بهمن ساختمان دانش پژوه-     تلفن ۲۲۳۱۳۱۴