ورود كاربران

آخرين مطالب

**** آشنايي با قانون مديريت پسماند

**** چك ليست بازرسي مراكز توليد، عرضه و سرو شيريني،آبميوه و بستني

**** چك ليست بازرسي آرايشگاه زنانه

****چك ليست بازرسي آرايشگاه مردانه

****چك ليست آشپزخانه مركزي

****چك ليست بازرسي از عرضه محصولات پروتئيني

****چك ليست بازرسي از تالار پذيرايي

****چك ليست بازرسي ازعرضه ترشيجات و شورجات

****چك ليست بازرسي از توليد و عرضه يخ

****چك ليست بازرسي از چايخانه

****چك ليست بازرسي از مراكز عرضه خشكبار

****چك ليست خوداظهاري بهداشتي از مراكز تهيه و اماكن عمومي

****چك ليست بازرسي از خودروي حمل مواد غذايي

****چك ليست بازرسي از رستوران، سفره خانه و كبابي

****چك ليست بازرسي از مراكز سبزي خردكني

****چك ليست بازرسي ازانبار و سردخانه مواد غذايي

****چك ليست بازرسي از قنادي و شيريني فروشي ها

****چك ليست بازرسي ازمراكز عرضه و توليد لبنيات سنتي

****چك ليست بازرسي ازخواروبار فروشي ، سوپرماركت و فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ

****چك ليست بازرسي ازقهوه خانه ها

****چك ليست بازرسي از كارگاه توليد شيريني

****چك ليست بازرسي ازكبابي ، جگركي و….

****چك ليست بازرسي ازكبابي ها و اغذيه فروشي و….

****چك ليست بازرسي ازمراكزكرايه ظروف مواد غذايي

****چك ليست بازرسي از كيوسك ثابت عرضه مواد غذايي

****چك ليست بازرسي ازمراكز عرضه ميوه و تره بار

****چك ليست بازرسي از مراكز توليد و عرضه نان فانتزي و شيرمال

****چك ليست بازرسي از نانوايي سنتي

****چك ليست بازرسي ازواحد سيار عرضه مواد غذايي

تاريخ ويرايش: سه شنبه, ۲۲ دی , ۱۳۹۴

چك ليست هاي بازرسي بهداشت محيط

**** آشنايي با قانون مديريت پسماند

**** چك ليست بازرسي مراكز توليد، عرضه و سرو شيريني،آبميوه و بستني

**** چك ليست بازرسي آرايشگاه زنانه

****چك ليست بازرسي آرايشگاه مردانه

****چك ليست آشپزخانه مركزي

****چك ليست بازرسي از عرضه محصولات پروتئيني

****چك ليست بازرسي از تالار پذيرايي

****چك ليست بازرسي ازعرضه ترشيجات و شورجات

****چك ليست بازرسي از توليد و عرضه يخ

****چك ليست بازرسي از چايخانه

****چك ليست بازرسي از مراكز عرضه خشكبار

****چك ليست خوداظهاري بهداشتي از مراكز تهيه و اماكن عمومي

****چك ليست بازرسي از خودروي حمل مواد غذايي

****چك ليست بازرسي از رستوران، سفره خانه و كبابي

****چك ليست بازرسي از مراكز سبزي خردكني

****چك ليست بازرسي ازانبار و سردخانه مواد غذايي

****چك ليست بازرسي از قنادي و شيريني فروشي ها

****چك ليست بازرسي ازمراكز عرضه و توليد لبنيات سنتي

****چك ليست بازرسي ازخواروبار فروشي ، سوپرماركت و فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ

****چك ليست بازرسي ازقهوه خانه ها

****چك ليست بازرسي از كارگاه توليد شيريني

****چك ليست بازرسي ازكبابي ، جگركي و….

****چك ليست بازرسي ازكبابي ها و اغذيه فروشي و….

****چك ليست بازرسي ازمراكزكرايه ظروف مواد غذايي

****چك ليست بازرسي از كيوسك ثابت عرضه مواد غذايي

****چك ليست بازرسي ازمراكز عرضه ميوه و تره بار

****چك ليست بازرسي از مراكز توليد و عرضه نان فانتزي و شيرمال

****چك ليست بازرسي از نانوايي سنتي

****چك ليست بازرسي ازواحد سيار عرضه مواد غذايي