ورود كاربران

آخرين مطالب

تاريخ ويرايش: یکشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۴

دستورالعمل ها و مطالب آموزشي مديريت كاهش خطر و بلايا

**** دانلود فايل پيام حوادث و بلايا براي ايرانيان۱

**** دانلود فايل پيام حوادث و بلايا براي ايرانيان۲

**** دانلود فايل اقدامات آموزشي زمان وقوع سرماي شديد،بارش شديد و سيل

**** دانلود فايل راهنماي كاهش آسيب پذيري