ورود كاربران

آخرين مطالب

نام و نام خانوادگي احسان بینش  
مدرك تحصيلي  دکتری تخصصی
رشته تحصيلي  بیماری های عفونی و گرمسیری
سوابق اجرايي
  •  معاون بهداشتي
  • عضو هیئت علمی (استاد یار) دانشکده پزشکی
ايميل  binesh@shmu.ac.ir

تاريخ ويرايش: شنبه, ۲۰ آبان , ۱۳۹۶

معاون امور بهداشتي

نام و نام خانوادگي احسان بینش  
مدرك تحصيلي  دکتری تخصصی
رشته تحصيلي  بیماری های عفونی و گرمسیری
سوابق اجرايي
  •  معاون بهداشتي
  • عضو هیئت علمی (استاد یار) دانشکده پزشکی
ايميل  binesh@shmu.ac.ir