ورود كاربران

آخرين مطالب

سامانه خدمات سلامت ایرانیان با هدف ایجاد تحول در فرایندهای ارائه خدمت و نظارت و پشتیبانی خدمات طراحی گردیده است بطوریکه متناسب با نیازهای امروز جامعه ،مهندسی حوزه های ارائه دهنده خدمات سلامت را بازطراحی نماید. این بازطراحی همه بخشهای مربوطه را دربرمی گیرد بخشهایی مثل بسته های خدمت ، گروه های هدف(گیرندگان واجدالشرایط هر خدمت)،ارائه دهندگان خدمت، نحوه کنترل ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان ،سطح بندی خدمات،اولویت بندی مسائل بهداشتی و در مانی مناطق کشور،مدیریت تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد و نیاز، رتبه بندی حوزه های ارائه خدمت و حوزه های مدیریت منطقه ای و ارائه بسته های پیشنهادی برای هر منطقه با هدف بهبود شاخص ها و اصلاح مشکلات و مسائل موجود طراحی و پیاده سازی گردیده است. نیل به اهداف فوق مستلزم طراحی یک مدل منسجم و یکپارچه در فرایندهای ارائه و مدیریت خدمت می باشد و چون در حال حاضر فاقد یک سیستم انسجام یافته هستیم بنابراین این پروزه یک نوع Reform یا باز مهندسی در سیستم محسوب می شود. باز مهندسی مورد نظر برای تولید یک سیستم یکپارچه،منسجم و با هارمونی مناسب همه بخشهای سلامت را چه در بخشهای ارائه خدمت (صف)و چه بخشهای ستاد در برمی گیرد . حوزه صف در بر گیرنده همه واحدهای ارائه خدمات مستقیم ،چه واحدهای متعلق به سیستم دولتی و چه غیر دولتی از قبیل مراکز بهداشتی درمانی ،خانه ها و پایگاه های بهداشتی درمانی ،مطب ها،دفاتر کار،داروخانه ها،بیمارستان ها ،درمانگاه ها ،مراکز تصویربرداری ،مراکز آزمایشگاهی و…. می باشد.در حوزه های ستاد همه معاونتها و دفاتر مثل معاونتهای توسعه منابع،آموزشی،پزوهشی و بهداشت و درمان هم در لایه شهرستانی (شبکه ها) و هم در لایه دانشگاهی و در لایه ملی مد نظر قرار گرفته است. اینکه چه زنجیره ها و حلقه های فرایندی بین آنها وجود دارد تا کار در مراکز صف با بهره وری کامل و بصورت بهینه به انجام برسد

 چیزی که بسیاری از کارشناسان صاحب نظر قبل از آنکه در جریان توضیحات تفصیلی قرار گیرند به اشتباه تصور می نمایند اینست که پروزه مورد نظر صرفاً پرونده الکترونیک سلامت شهروندان بوده و یا اینکه یک سیستم اتوماسیون فنی است که مهمترین هدفش مکانیزه کردن الکترونیکی امور سلامت بر بستر نظام جاری (آنچه که هم اکنون جاری و ساری است) می باشد.اما بواقع اینها فقط بخشهای نسبتاً کوچکی از کل پروژه بوده و مدیریت اصلاح شده گردش امور بخش پررنگ این برنامه محسوب می شود

 برنامه پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت

رویکرد جدید به طرح پزشک خانواده و انتظاراتی که از این تیم مطرح شده است با آنچه که تا کنون در روستاها تحت همین عنوان جاری و ساری شده متفاوت است . این تفاوت نه تنها از منظر حجم و تنوع خدمت بلکه از منظر شیوه های پرداخت ، نوع نظارت و پایش و کنترلهایی که در سطوح ستادی می بایست انجام شود بصورت چشمگیر مطرح شده است .موضوع پیاده سازی پروژه در شهرها و پیچیدگی هایی که در مسیر اجرا و کنترل پیش بینی می گردد با در نظر گرفتن سایر موارد پیشگفت ضرورت توجه به استفاده از فن اوری اطلاعات را بعنوان یک ابزار مهم گوشزد می نماید . شاید تصور بسیاری از افراد از مفهوم پیاده سازی اهداف فن آوری اطلاعات در سلامت ،به ایجاد یک پرونده الکترونیکی به ازای هر شهروند که قرار است همه مشخصات سلامتی وی را در خود درج نماید محدود باشد . اما واقعیت اینست که تگاه درست به این مقوله ، می تواند IT را از یک مقوله صرفاً بایگانی اطلاعات به یک ابزار کنترل خدمت تبدیل نماید . چیزی که در بانکداری الکترونیک مد نظر قرار گرفته است . متاسفانه در عرصه سلامت هنوز هم به این فن آوری قدرتمند با نگاه صرف بایگان الکترونیکی نگریسته می شود .پزشک خانواده بستر مناسبی برای تغییر این نگرش و استفاده از قابلیتهای متنوع این تکنولوژی در عرصه سلامت است
حیطه پیش بینی شده یا فراگیری IT در سلامت
اهداف پیش بینی شده در راستای استقرار و پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت خانوار در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه بگونه ای است که همه حیطه های سلامت را در سه لایه اول ،دوم و سوم خدمات در بر می گیرد اما همانند یک تسبیح ،محور اصلی همانند نخ تسبیح پزشک خانواده و تیم سلامت است بگونه ای که انسجام در باکسهای متوالی فرایند هر خدمت و کنار هم قرار گرفتن مهره ها بدون این جزء اساسی امکان پذیر نبوده و فرایند با وجود این ساختار پایدار و قابل اجراست . IT نیز بعنوان یک ابزار جهت  اجرای فرایند صحیح مطابق با آنچه در فرمت اصلی و درست گردش امور پیش بینی شده است عمل نموده و تضمینی برای اجرای مطلوب فرایندهاست .بنابراین هر جا سخن از وظایف تیم سلامت به میان آید حتی در سطوح دوم و سوم که بلحاظ فیزیکی پزشک خانواده حضور ندارد ،اما بلحاظ ارتباطات پیش بینی شده و نقش و وظایفی که برای آن در قالب پیگیری و اجرای بخشی از فرایند ادامه درمان در نظر گرفته شده است (ارسال پسخوراند به سطح اول و ارتباط دو طرفه مستمر بین سطح اول و سایر سطوح تا پایان فرایند یک خدمت بدون نقص و کامل برای هر شهروند)می توان از پرونده الکترونیک سلامت و توجیه مطرح کردن آن در آن سطح سخن به میان آورد
اهداف پیش بینی شده در پرونده الکترونیک سلامت
بطور خلاصه اهداف پیش بینی شده در راستای پیاده سازی پرونده سلامت الکترونیک خانوار  بصورت زیر است
۱- هر یک از شهروندان ایرانی دارای یک پرونده الکترونیکی باشند بگونه ای که ….. سرفصل اصلی را در خود جای داده باشد
ü اطلاعات هویتی و شناسنامه ای
ü اطلاعات محل زندگی و سکونت که بصورت دقیق مشخص نماید وی در محدوده پوششی کدام یک از تیم یا تیم های سلامت قرار دارد
ü مشخصات حقیقی و حقوقی پزشک خانواده ای که عهده دار سلامت فرد گردیده است
ü محتوای ویزیت پایه سلامت برای هر فرد که نشان می دهد وی دارای چه مشخصات مهمی در شناسنامه سلامت خود است این مقوله خود به هفت سرفصل تقسیم می شود
v بیماریهای مهم و مزمنی که هم اکنون به آن مبتلاست و بر اساس مستندات متقن ،می توان آنرا به فرد انتساب داد
v نتیجه معاینات کلیه سیستم های بدن که در دو دسته یافته و شکایت مطرح بوده و بصورت اختصاصی برای هر فرد باید موارد مثبته و نکات قابل توجه ثبت شده باشد
v داروهایی که فرد مصرف می نماید به شرطی که مصرف آن حداقل سه ماه شروع شده و هنوز ادامه داشته باشد
v اطلاعات مربوط به شیوه زندگی فرد که خود چهار بخش را در بر می گیرد این بخشها شامل : تغذیه ،تحرک بدنی،دخانیات و سایر اطلاعات مربوطه
v سوابق پزشکی و سلامتی فرد که خود قسمتهای مختلفی را در بر می گیرد این قسمتها عبارتند از سوابق دریافت واکسن ،جراحی های انجام شده ، بیماریهای مهمی که قبلاً به آن مبتلا بوده اما هم اکنون اثری از آنها نیست (در صورتیکه هنوز به آنها مبتلاست در بخش اول ویزیت پایه مورد توجه قرار گرفته است) ،داروهایی که قبلاً مصرف کرده اما هم اکنون آنها را مصرف نمی کند (در صورتیکه هنوز آنها را مصرف می کند در بخش سوم ویزیت پایه مورد توجه قرار گرفته است)،سوابق بارداری ،سقط و … که قسمت اخیر مختص زنان می باشد
v بیماری و یا سوابق بیماری ها ،ناخوشی ها و بعضی حالات در اقوام فرد در سه دسته اقوام درجه یک ، دو و سه
v اطلاعات مربوط به تنظیم خانواده
ü اطلاعات مراجعات روزمره فرد به هر یک  از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت مثل ، داروخانه ، مطب ، مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان و…..  که در دو قالب خدمات مراقبتی و خاص (دارای برنامه و یا فرایند پیش بینی شده مثل مراقبت مادر باردار و یا  پایش رشد کودک ) و خدمات عادی (مثل یک ویزیت ساده برای یک بیماری متفرقه مثلاً سرماخوردگی و یا گلودرد و…) که خود اجزاء اطلاعاتی مختلفی را در خود جای می دهد .بخشی از  این اطلاعات شامل تاریخ مراجعه ، مرکز محل مراجعه،فرد ارائه دهنده خدمت یا خدمات سلامت ،مشخصات خدمت دریافت شده و… )
ü با استفاده از اطلاعات پایه سلامت و نتایج ثبت در اطلاعات روزمره ،افراد تحت پوشش هر تیم سلامت در گروه های مراقبتی (گروه های هدف)بصورت هوشمند و اتوماتیک  دسته بندی شوند تا بر اساس اینکه فرد در چه گروه یا گروه های مراقبتی قرار گرفته است ،آلارم ها و هشدارها مدیریت شوند
۲- پرونده الکترونیک مراکز ارائه دهنده خدمت تشکیل شود
پرونده الکترونیک نه تنها برای هر شهروند بعنوان گیرنده خدمت مد نظر قرار می گیرد بلکه در مورد واحدای ارائه دهنده خدمت و حوزه های ستادی که قرار است بعنوان لایه پشتیبان و ناظر فعالیتهای لجستیک ،آموزشی،پژوهشی و نظارتی را در لایه صف مدیریت نمایند مطرح است. این پرونده شامل دو دسته اطلاعات خواهد بود اول شناسنامه مرکز (عنوان مرکز ،مکان مرکز ،جایگاه مرکز در ساختار سازمانی شبکه های بهداشتی درمانی و…..) و دوم گردش جاری امور در مرکز (شامل تنوع و حجم خدماتی که ارائه شده است ، منابع ساختاری که برای مرکز در نظر گرفته شده است(نیروی انسانی،تجهیزات و فضای فیزیکی )و منابع جاری که برای مرکز صرف می شود تا خدمات ارائه شود (مثل لوازم مصرفی ، حقوق و دستمزد پرسنلی و سایر هزینه های جاری و…)
۳- پرونده الکترونیک پرسنل ارائه دهنده خدمت تشکیل شود
۴- گردش امور در لایه صف و پشتیبان بر اساس فرایندهای درست و منطقی با ابزار فن آوری اطلاعات مدیریت شود . مثلاً در محدوده پوششی یک پزشک خانواده آلارم یا هشدارهای لازم برای ارائه یک خدمت فعال و مهم به یک شهروند تحت پوشش در زمان مقرر داده شود .بعنوان مثال زمانی که نوبت واکسن MMR برای یک کودک فرا می رسد ، هشدار لازم برای اعضای تیم داده شود . هشدارهای لازم در قالب انحراف از مقادیر بحرانی شاخص های عملکردی در سطوح ستادی داده شود تا با انجام مداخلات مورد نیاز ،واحدهای صف را در ترغیب به انجام خدمات به موقع کمک نمایند
۵- نظام پرداخت در قالب پرداخت Mix توسط این ابزار مدیریت شود بگونه ای بخشی از خدمات همزمان با ثبت مشمول دریافت حق الزحمه مبتنی بر روش fee for service (FFC) شده و بخشی به صورت ثابت و بخشی نیز بر اساس سنجش کیفیت خدمت پرداخت گردد
۶- پرونده الکترونیک از اینجا به بعد باید گستره ای فراتر از یک پرونده و یا Document را بخود اختصاص دهد و به یک سامانه محاسبه گر و هدایت کننده تبدیل شود . در  مقطعی از حرکت توسعه ای خود می بایست به انجام محاسبات قیمت تمام شده خدمت پرداخته شود . این محاسبات می بایست با توجه به ثبت دروندادها و بروندادها منجر به تعیین قیمت تمام شده هر خدمت در هر مکان و در مقاطع زمانی مختلف (ترند تغییرات) شود و رویکرد ما را از مطالعات مقطعی یا Survey  به ثبت جاری و خروجی مستمر نتایج تغییر دهد
۷- مشکلات سلامت در هر منطقه بر اساس فراوانی ابتلا به یک بیماری ،هزینه اثر بخشی مداخله و تاثیر بیماری در از دست رفتن سالهای عمر (ناشی از مرگ و ناتوانی ) (یا همان شاخص دالی) تعیین و اولویت بندی شود . رویکرد ما در انجام این مهم می بایست از بررسی های مقطعی در قالب مطالعات Survey   به محاسبه مبتنی بر روش ثبت جاری داده های پایه و حصول نتایج بصورت مستمر و در لحظه تغییر یابد
۸- بیماریها و حالات نامطلوب که در حال حاضر بعنوان مشکل مطرح نیست (کنترل شده) اما بصورت بالقوه و در صورت عدم کنترل امکان ایجاد مشکل برای بروز آنها وجود دارد مد نظر قرار داده شود (مثلاً فلج اطفال که در صورت در نظر گرفتن مشخصات بند هفتم ممکن است در اولویتها قرار نگیرد اما بسبب قرار گرفتن در لیست مخاطرات بالقوه باید پیش بینی شود)
۹- قالب و فرمت مشخص برای برنامه ریزی و بودجه ریزی توسط تیم های سلامت و اعضای ستادی فراهم شود تا بر اساس داده ها و نتایج تحلیل شده ،ابزار قدرتمند فن آوری اطلاعات برای کمک به آنان در دسترس قرار گیرد تا بتوانند مبتی بر مسائل و مشکلات مطرح شده (بند ۷ و ۸) اعتبارات مورد نیاز را پیش بینی و در قالب بودجه ریزی عملیاتی تنظیم نمایند
۱۰- فن آوری اطلاعات باید در مرحله آخر ،بستری را برای تخصیص منابع مبتنی بر برنامه های مصوب در اختیار مجریان قرار دهد و در نهایت باید بتواند بر اساس ثبت اقدامات جاری ،حجم فعالیتهای انجام شده را با حجم کاری که می بایست انجام می شد مقایسه و حوزه های عملیاتی را رتبه بندی نماید

تاريخ ويرايش: شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۳۹۳

سامانه سلامت ايرانيان

سامانه خدمات سلامت ایرانیان با هدف ایجاد تحول در فرایندهای ارائه خدمت و نظارت و پشتیبانی خدمات طراحی گردیده است بطوریکه متناسب با نیازهای امروز جامعه ،مهندسی حوزه های ارائه دهنده خدمات سلامت را بازطراحی نماید. این بازطراحی همه بخشهای مربوطه را دربرمی گیرد بخشهایی مثل بسته های خدمت ، گروه های هدف(گیرندگان واجدالشرایط هر خدمت)،ارائه دهندگان خدمت، نحوه کنترل ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان ،سطح بندی خدمات،اولویت بندی مسائل بهداشتی و در مانی مناطق کشور،مدیریت تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد و نیاز، رتبه بندی حوزه های ارائه خدمت و حوزه های مدیریت منطقه ای و ارائه بسته های پیشنهادی برای هر منطقه با هدف بهبود شاخص ها و اصلاح مشکلات و مسائل موجود طراحی و پیاده سازی گردیده است. نیل به اهداف فوق مستلزم طراحی یک مدل منسجم و یکپارچه در فرایندهای ارائه و مدیریت خدمت می باشد و چون در حال حاضر فاقد یک سیستم انسجام یافته هستیم بنابراین این پروزه یک نوع Reform یا باز مهندسی در سیستم محسوب می شود. باز مهندسی مورد نظر برای تولید یک سیستم یکپارچه،منسجم و با هارمونی مناسب همه بخشهای سلامت را چه در بخشهای ارائه خدمت (صف)و چه بخشهای ستاد در برمی گیرد . حوزه صف در بر گیرنده همه واحدهای ارائه خدمات مستقیم ،چه واحدهای متعلق به سیستم دولتی و چه غیر دولتی از قبیل مراکز بهداشتی درمانی ،خانه ها و پایگاه های بهداشتی درمانی ،مطب ها،دفاتر کار،داروخانه ها،بیمارستان ها ،درمانگاه ها ،مراکز تصویربرداری ،مراکز آزمایشگاهی و…. می باشد.در حوزه های ستاد همه معاونتها و دفاتر مثل معاونتهای توسعه منابع،آموزشی،پزوهشی و بهداشت و درمان هم در لایه شهرستانی (شبکه ها) و هم در لایه دانشگاهی و در لایه ملی مد نظر قرار گرفته است. اینکه چه زنجیره ها و حلقه های فرایندی بین آنها وجود دارد تا کار در مراکز صف با بهره وری کامل و بصورت بهینه به انجام برسد

 چیزی که بسیاری از کارشناسان صاحب نظر قبل از آنکه در جریان توضیحات تفصیلی قرار گیرند به اشتباه تصور می نمایند اینست که پروزه مورد نظر صرفاً پرونده الکترونیک سلامت شهروندان بوده و یا اینکه یک سیستم اتوماسیون فنی است که مهمترین هدفش مکانیزه کردن الکترونیکی امور سلامت بر بستر نظام جاری (آنچه که هم اکنون جاری و ساری است) می باشد.اما بواقع اینها فقط بخشهای نسبتاً کوچکی از کل پروژه بوده و مدیریت اصلاح شده گردش امور بخش پررنگ این برنامه محسوب می شود

 برنامه پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت

رویکرد جدید به طرح پزشک خانواده و انتظاراتی که از این تیم مطرح شده است با آنچه که تا کنون در روستاها تحت همین عنوان جاری و ساری شده متفاوت است . این تفاوت نه تنها از منظر حجم و تنوع خدمت بلکه از منظر شیوه های پرداخت ، نوع نظارت و پایش و کنترلهایی که در سطوح ستادی می بایست انجام شود بصورت چشمگیر مطرح شده است .موضوع پیاده سازی پروژه در شهرها و پیچیدگی هایی که در مسیر اجرا و کنترل پیش بینی می گردد با در نظر گرفتن سایر موارد پیشگفت ضرورت توجه به استفاده از فن اوری اطلاعات را بعنوان یک ابزار مهم گوشزد می نماید . شاید تصور بسیاری از افراد از مفهوم پیاده سازی اهداف فن آوری اطلاعات در سلامت ،به ایجاد یک پرونده الکترونیکی به ازای هر شهروند که قرار است همه مشخصات سلامتی وی را در خود درج نماید محدود باشد . اما واقعیت اینست که تگاه درست به این مقوله ، می تواند IT را از یک مقوله صرفاً بایگانی اطلاعات به یک ابزار کنترل خدمت تبدیل نماید . چیزی که در بانکداری الکترونیک مد نظر قرار گرفته است . متاسفانه در عرصه سلامت هنوز هم به این فن آوری قدرتمند با نگاه صرف بایگان الکترونیکی نگریسته می شود .پزشک خانواده بستر مناسبی برای تغییر این نگرش و استفاده از قابلیتهای متنوع این تکنولوژی در عرصه سلامت است
حیطه پیش بینی شده یا فراگیری IT در سلامت
اهداف پیش بینی شده در راستای استقرار و پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت خانوار در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه بگونه ای است که همه حیطه های سلامت را در سه لایه اول ،دوم و سوم خدمات در بر می گیرد اما همانند یک تسبیح ،محور اصلی همانند نخ تسبیح پزشک خانواده و تیم سلامت است بگونه ای که انسجام در باکسهای متوالی فرایند هر خدمت و کنار هم قرار گرفتن مهره ها بدون این جزء اساسی امکان پذیر نبوده و فرایند با وجود این ساختار پایدار و قابل اجراست . IT نیز بعنوان یک ابزار جهت  اجرای فرایند صحیح مطابق با آنچه در فرمت اصلی و درست گردش امور پیش بینی شده است عمل نموده و تضمینی برای اجرای مطلوب فرایندهاست .بنابراین هر جا سخن از وظایف تیم سلامت به میان آید حتی در سطوح دوم و سوم که بلحاظ فیزیکی پزشک خانواده حضور ندارد ،اما بلحاظ ارتباطات پیش بینی شده و نقش و وظایفی که برای آن در قالب پیگیری و اجرای بخشی از فرایند ادامه درمان در نظر گرفته شده است (ارسال پسخوراند به سطح اول و ارتباط دو طرفه مستمر بین سطح اول و سایر سطوح تا پایان فرایند یک خدمت بدون نقص و کامل برای هر شهروند)می توان از پرونده الکترونیک سلامت و توجیه مطرح کردن آن در آن سطح سخن به میان آورد
اهداف پیش بینی شده در پرونده الکترونیک سلامت
بطور خلاصه اهداف پیش بینی شده در راستای پیاده سازی پرونده سلامت الکترونیک خانوار  بصورت زیر است
۱- هر یک از شهروندان ایرانی دارای یک پرونده الکترونیکی باشند بگونه ای که ….. سرفصل اصلی را در خود جای داده باشد
ü اطلاعات هویتی و شناسنامه ای
ü اطلاعات محل زندگی و سکونت که بصورت دقیق مشخص نماید وی در محدوده پوششی کدام یک از تیم یا تیم های سلامت قرار دارد
ü مشخصات حقیقی و حقوقی پزشک خانواده ای که عهده دار سلامت فرد گردیده است
ü محتوای ویزیت پایه سلامت برای هر فرد که نشان می دهد وی دارای چه مشخصات مهمی در شناسنامه سلامت خود است این مقوله خود به هفت سرفصل تقسیم می شود
v بیماریهای مهم و مزمنی که هم اکنون به آن مبتلاست و بر اساس مستندات متقن ،می توان آنرا به فرد انتساب داد
v نتیجه معاینات کلیه سیستم های بدن که در دو دسته یافته و شکایت مطرح بوده و بصورت اختصاصی برای هر فرد باید موارد مثبته و نکات قابل توجه ثبت شده باشد
v داروهایی که فرد مصرف می نماید به شرطی که مصرف آن حداقل سه ماه شروع شده و هنوز ادامه داشته باشد
v اطلاعات مربوط به شیوه زندگی فرد که خود چهار بخش را در بر می گیرد این بخشها شامل : تغذیه ،تحرک بدنی،دخانیات و سایر اطلاعات مربوطه
v سوابق پزشکی و سلامتی فرد که خود قسمتهای مختلفی را در بر می گیرد این قسمتها عبارتند از سوابق دریافت واکسن ،جراحی های انجام شده ، بیماریهای مهمی که قبلاً به آن مبتلا بوده اما هم اکنون اثری از آنها نیست (در صورتیکه هنوز به آنها مبتلاست در بخش اول ویزیت پایه مورد توجه قرار گرفته است) ،داروهایی که قبلاً مصرف کرده اما هم اکنون آنها را مصرف نمی کند (در صورتیکه هنوز آنها را مصرف می کند در بخش سوم ویزیت پایه مورد توجه قرار گرفته است)،سوابق بارداری ،سقط و … که قسمت اخیر مختص زنان می باشد
v بیماری و یا سوابق بیماری ها ،ناخوشی ها و بعضی حالات در اقوام فرد در سه دسته اقوام درجه یک ، دو و سه
v اطلاعات مربوط به تنظیم خانواده
ü اطلاعات مراجعات روزمره فرد به هر یک  از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت مثل ، داروخانه ، مطب ، مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان و…..  که در دو قالب خدمات مراقبتی و خاص (دارای برنامه و یا فرایند پیش بینی شده مثل مراقبت مادر باردار و یا  پایش رشد کودک ) و خدمات عادی (مثل یک ویزیت ساده برای یک بیماری متفرقه مثلاً سرماخوردگی و یا گلودرد و…) که خود اجزاء اطلاعاتی مختلفی را در خود جای می دهد .بخشی از  این اطلاعات شامل تاریخ مراجعه ، مرکز محل مراجعه،فرد ارائه دهنده خدمت یا خدمات سلامت ،مشخصات خدمت دریافت شده و… )
ü با استفاده از اطلاعات پایه سلامت و نتایج ثبت در اطلاعات روزمره ،افراد تحت پوشش هر تیم سلامت در گروه های مراقبتی (گروه های هدف)بصورت هوشمند و اتوماتیک  دسته بندی شوند تا بر اساس اینکه فرد در چه گروه یا گروه های مراقبتی قرار گرفته است ،آلارم ها و هشدارها مدیریت شوند
۲- پرونده الکترونیک مراکز ارائه دهنده خدمت تشکیل شود
پرونده الکترونیک نه تنها برای هر شهروند بعنوان گیرنده خدمت مد نظر قرار می گیرد بلکه در مورد واحدای ارائه دهنده خدمت و حوزه های ستادی که قرار است بعنوان لایه پشتیبان و ناظر فعالیتهای لجستیک ،آموزشی،پژوهشی و نظارتی را در لایه صف مدیریت نمایند مطرح است. این پرونده شامل دو دسته اطلاعات خواهد بود اول شناسنامه مرکز (عنوان مرکز ،مکان مرکز ،جایگاه مرکز در ساختار سازمانی شبکه های بهداشتی درمانی و…..) و دوم گردش جاری امور در مرکز (شامل تنوع و حجم خدماتی که ارائه شده است ، منابع ساختاری که برای مرکز در نظر گرفته شده است(نیروی انسانی،تجهیزات و فضای فیزیکی )و منابع جاری که برای مرکز صرف می شود تا خدمات ارائه شود (مثل لوازم مصرفی ، حقوق و دستمزد پرسنلی و سایر هزینه های جاری و…)
۳- پرونده الکترونیک پرسنل ارائه دهنده خدمت تشکیل شود
۴- گردش امور در لایه صف و پشتیبان بر اساس فرایندهای درست و منطقی با ابزار فن آوری اطلاعات مدیریت شود . مثلاً در محدوده پوششی یک پزشک خانواده آلارم یا هشدارهای لازم برای ارائه یک خدمت فعال و مهم به یک شهروند تحت پوشش در زمان مقرر داده شود .بعنوان مثال زمانی که نوبت واکسن MMR برای یک کودک فرا می رسد ، هشدار لازم برای اعضای تیم داده شود . هشدارهای لازم در قالب انحراف از مقادیر بحرانی شاخص های عملکردی در سطوح ستادی داده شود تا با انجام مداخلات مورد نیاز ،واحدهای صف را در ترغیب به انجام خدمات به موقع کمک نمایند
۵- نظام پرداخت در قالب پرداخت Mix توسط این ابزار مدیریت شود بگونه ای بخشی از خدمات همزمان با ثبت مشمول دریافت حق الزحمه مبتنی بر روش fee for service (FFC) شده و بخشی به صورت ثابت و بخشی نیز بر اساس سنجش کیفیت خدمت پرداخت گردد
۶- پرونده الکترونیک از اینجا به بعد باید گستره ای فراتر از یک پرونده و یا Document را بخود اختصاص دهد و به یک سامانه محاسبه گر و هدایت کننده تبدیل شود . در  مقطعی از حرکت توسعه ای خود می بایست به انجام محاسبات قیمت تمام شده خدمت پرداخته شود . این محاسبات می بایست با توجه به ثبت دروندادها و بروندادها منجر به تعیین قیمت تمام شده هر خدمت در هر مکان و در مقاطع زمانی مختلف (ترند تغییرات) شود و رویکرد ما را از مطالعات مقطعی یا Survey  به ثبت جاری و خروجی مستمر نتایج تغییر دهد
۷- مشکلات سلامت در هر منطقه بر اساس فراوانی ابتلا به یک بیماری ،هزینه اثر بخشی مداخله و تاثیر بیماری در از دست رفتن سالهای عمر (ناشی از مرگ و ناتوانی ) (یا همان شاخص دالی) تعیین و اولویت بندی شود . رویکرد ما در انجام این مهم می بایست از بررسی های مقطعی در قالب مطالعات Survey   به محاسبه مبتنی بر روش ثبت جاری داده های پایه و حصول نتایج بصورت مستمر و در لحظه تغییر یابد
۸- بیماریها و حالات نامطلوب که در حال حاضر بعنوان مشکل مطرح نیست (کنترل شده) اما بصورت بالقوه و در صورت عدم کنترل امکان ایجاد مشکل برای بروز آنها وجود دارد مد نظر قرار داده شود (مثلاً فلج اطفال که در صورت در نظر گرفتن مشخصات بند هفتم ممکن است در اولویتها قرار نگیرد اما بسبب قرار گرفتن در لیست مخاطرات بالقوه باید پیش بینی شود)
۹- قالب و فرمت مشخص برای برنامه ریزی و بودجه ریزی توسط تیم های سلامت و اعضای ستادی فراهم شود تا بر اساس داده ها و نتایج تحلیل شده ،ابزار قدرتمند فن آوری اطلاعات برای کمک به آنان در دسترس قرار گیرد تا بتوانند مبتی بر مسائل و مشکلات مطرح شده (بند ۷ و ۸) اعتبارات مورد نیاز را پیش بینی و در قالب بودجه ریزی عملیاتی تنظیم نمایند
۱۰- فن آوری اطلاعات باید در مرحله آخر ،بستری را برای تخصیص منابع مبتنی بر برنامه های مصوب در اختیار مجریان قرار دهد و در نهایت باید بتواند بر اساس ثبت اقدامات جاری ،حجم فعالیتهای انجام شده را با حجم کاری که می بایست انجام می شد مقایسه و حوزه های عملیاتی را رتبه بندی نماید