ورود كاربران

آخرين مطالب

برنامه سلامت بانوان ايراني (سبا)      

هدف كلي و  دراز مدت برنامه ، كاهش موربيديتي و مورتاليتي و بهبود كيفيت زندگي هر يك از افراد گروه هدف و اهداف كوتاه مدت آن شامل ارتقاي شيوه زندگي ،پيشگيري و تشخيص زود هنگام عوامل خطر و بيماريهاي مهم و اولي در هر يك از افراد گروه هدف مي باشد

دریافت فایلpdf عناوين برنامه هاي ميان سالان.

دریافت فایل سبا و سما 

تاريخ ويرايش: شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۳

برنامه سلامت ميان سالان

برنامه سلامت بانوان ايراني (سبا)      

هدف كلي و  دراز مدت برنامه ، كاهش موربيديتي و مورتاليتي و بهبود كيفيت زندگي هر يك از افراد گروه هدف و اهداف كوتاه مدت آن شامل ارتقاي شيوه زندگي ،پيشگيري و تشخيص زود هنگام عوامل خطر و بيماريهاي مهم و اولي در هر يك از افراد گروه هدف مي باشد

دریافت فایلpdf عناوين برنامه هاي ميان سالان.

دریافت فایل سبا و سما